Digitala byråer

Hur planerar och skapar en digital byrå sina webbtjänster med WordPress? Och vad krävs av serverutrymmet och underhållet i WP-projektets olika faser? Vår samarbetspartner Contrast berättar.


Contrast Digital enligt sina egna ord en entusiastisk digital byrå som planerar vackra, lättanvända och betydelsefulla digitala lösningar. Sedan företaget grundades har Contrast strävat efter att söka bättre, smartare och effektivare tillvägagångssätt. På Contrast tror man på ständigt lärande: nyckelorden för företaget är nyskapande och självöverskridande. Till Contrasts serviceutbud hör digital design och utveckling av nätbutiker, utveckling av varumärken och företagsidentiteter samt digitala strategier.

WordPress som grund för webbtjänsternas genomföranden

WordPress är i nuläget världens populäraste publikationssystem och ett mycket centralt arbetsredskap också på Contrast.

Vi valde WordPress som underlag genast i början av vår verksamhet. De viktigaste orsakerna till valet var absolut WordPress skräddarsybarhet, underlagets ständiga utveckling samt lätthanterligheten för kunderna. På den vägen har vi hållits på och numera skapas alla webbplatser skräddarsytt med WordPress, berättar Mari Orpana, operativ direktör på Contrast.

Contrast skapar kontinuerligt nya webbplatser och nätbutiker och strävar efter att alltid vidareutveckla webbplatserna tillsammans med sina kunder. I största delen av genomförandena levereras serverutrymmet och underhållet av Seravo.

Väl förberett är hälften vunnet- hur framskrider skapandet av webbplatsen?

Mari på Contrast påminner att det gamla talesättet ”Väl förberett är hälften vunnet” även lyder i ett webbplatsprojekt. En noggrann planering är ofta nyckeln till att lyckas, och det lönar sig att reservera tid för både planering och utveckling av webbsidan. Dessutom är det mycket viktigt att skapa en noggrann bas för sidan.

Det är bättre att börja genom att bygga en liten stuga med en god husgrund på en stadig jordmån och utvidga den, än att bygga en lyxvilla på ett kärr, tipsar Mari.

På Contrast inleds planeringen av en webbsida eller en nätbutik med en Kickstart-workshop. Därefter planeras och förnyas möjligtvis de element som hör till varumärkesidentiteten, såsom loggan eller färgvärlden. Därefter påbörjas arbetet med webbsidans utseende. Efter planerandet av webbsidans utseende görs det tekniska arbetet med webbsidan och efter det är sidan oftast färdig att publiceras.

Rollen för den som erbjuder serverutrymme och underhåll varierar beroende på projekt och kund. I en del genomföranden där vi utnyttjat testmiljön har tjänsten tagits i bruk i ett mycket tidigt skede av projektet. Ofta görs reservationen av domänadressen och beslutet om serverutrymmet redan i början av projektet och då börjar samarbetet med Seravo praktiskt taget genast i samband planeringen av webbplatsen, berättar Orpana.

Seravo är en naturlig och pålitlig partner för en digital byrå

Vi på Seravo gör ett nära samarbete med Contrast och flera andra reklambyråer och digitala byråer med webbplatsprojekt. Båda parter har nytta av samarbetet: Seravo tar hand om sajtens tekniska funktion och prestanda, digitalkontoret ansvarar för planerings- och utvecklingsarbetet.
I vårt servicepaket finns ett lämpligt alternativ för såväl små företagssajter som för stora nätbutiker. Med hjälp av vår testmiljö kan projektet presenteras för kunden genast när projektet har börjat och lanserandet av sajten kan enligt överenskommelse ske senare.

Contrast har varit glädjande nöjd med Seravo

Seravo har uppfyllt våra behov och överskridit våra förväntningar totalt. Speciellt kundtjänsten är förstklassig och för oss är det också viktigt att personalen nås både per e-post och telefon. Vid driftstörningar och problemsituationer kommuniceras det effektivt på bl.a. Twitter, berättar Mari Orpana.Summa summarum är vi mycket nöjda med det lysande samarbetet med Seravo och kan varmt rekommendera deras tjänster för alla.

Seravo tackar för berömmet, och för vår del vi vill fortsätta det berömliga samarbetet. Ni kan bekanta er med de arbeten som Contrast skapat här.

Skapar ditt kontor webbplatser med WordPress? Fråga mer om Seravo när du söker en teknisk partner för ert projekt!