Företag

Starkt underhåll håller allt under kontroll även under besökstoppar

Fitnesscentret Fressi är en av Seravos nöjda kunder. Fressi.fi är en webbplats som ger information om Fressis tjänster. Kunderna kan följa aktuella händelser, bloggarna och boka gruppträningar. Dessutom kan man bli stamkund hos Fressi via webbplatsen.

Hur får man tillräckligt med kapacitet för ett stort besökarantal?

På grund av den stora mängden besökare innebar infrastrukturen för Fressis webbplats en rad utmaningar. De mest omfattande problemen gällde kapacitetsgränserna i samband med besökstoppar. Det förekom även utmaningar kring webbplatsens tillförlitlighet. För ett fitnesscenter med god service är webbplatsens funktion allra högsta prioritet, och därför vände man sig till Seravo för en lösning.

Fressi använde tidigare en global CDN-lösning för att jämna ut belastningen och för att förbättra och snabba upp åtkomsten till webbplatsen. Seravos kärna sköter nu allt detta genom att ge webbplatsens besökare snabbare service än tidigare. Dessutom finns nu servrarna och därmed webbplatsens innehåll närmare Fressis kunder i Finland.

Testade uppdateringar och automatiska säkerhetskopieringar

Erkki Kalli, datadirektör på Fysioline Group är mycket nöjd med Seravo och den nya webbplatslösningen:

I början trodde vi att WordPress automatiska tilläggsuppdateringar kunde skapa problem på vår webbplats. Seravo presenterade en lösning och vi definierade tillsammans vilka automatiska tester uppdateringarna måste klara innan de publiceras. Väl fungerande automatisk återläsning av säkerhetskopior har gång på gång räddat webbplatsens funktion

Hela Fressis omfattande webblösning kunde snabbt och flexibelt överföras till Seravo

Överföringsprojektet gick smidigt och vår kundansvarige på Seravo hade ett nära samarbete med vår webbutvecklare, berättar IT-direktör Erkki Kalli. Seravo arbetade proaktivt med lösningarna under hela flyttprojektet och levererade helheten inom avtalad tid.

”Vi drog nytta av Seravos heltäckande förståelse för WordPress-miljön och nu kan vi lita både på tjänstens och webbplatsens kontinuitet och tillgänglighet.